myjnia bezdotykowa
zobacz
stacja diagnostyczna
zobacz

diagnostyka dodatkowa

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu kierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
 • określone usterki techniczne, warunki techniczne
 • po wypadku, kolizji drogowej
 • dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
 • co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych
 • po wypadku, kolizji drogowej
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
 • który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa
 • do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego
 • w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych dowodzie rejestracyjnym
 • o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym- badania pokolizyjne dla Towarzystw Ubezpieczeniowych (PZU, Warta, itp.)
 • skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
 • prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy (hak)